Phần mềm quản lý xây dựng thi công

Xây dựng đang là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Theo PwC, ngành xây dựng đóng góp tới 11% GDP, trong khoảng 19 tháng tới, con số tăng trưởng