Có nên sử dụng phần mềm quản lý du lịch hay không?

Thời đại cách mạng công nghệ đã mang lại nhiều sự thay đổi trong cách vận hành của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành dịch vụ du lịch. Các tác vụ đã từng được thực hiện bằng thủ công, giờ đây đã được t