CÁNH CỬA
GIẢI PHÁP

Giới thiệu tổng thể

Phần mềm được thiết kế và xây dựng dựa vào yêu cầu quản lý đặc thù riêng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, vận chuyển, giao nhận (hàng không, đường bộ, đường biển), các công ty xuất nhập khẩu và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giảm thiểu các nhầm lẫn và cải thiện hiệu suất trong khâu vận tải vận chuyển hàng hóa.

phan mem quan ly van chuyen

 

Quy trình nghiệp vụ quản lý từ khâu đặt hàng đến kết thúc quá trình giao nhận, chuyển điều phối xe cho từng container, quản lý đầu kéo và tính hiệu quả hoạt động cho từng container vận chuyển, quản lý các loại hình hàng không, hàng thủy, hàng bộ,….

Giải pháp

Hệ thống gồm các tính năng quản lý :

 

phan mem quan ly van chuyen 1

 

Hệ thống quản lý kho hàng, quản lý các hàng lưu kho,….

 1. Quản lý tài sản
 2. Quản lý nhân sự
 3. Quản lý tài chính
 4. quản lý hợp đồng
 5. Tích hợp barecode
 6. Tích hợp RFID
 7. Tích hợp cân điện tử
 8. Quản lý tính năng riêng của vận tải vận chuyển hàng hải
 9. Quản lý tính năng riêng của vận tải vận chuyển hàng không
 10. Quản lý tính năng riêng của vận tải vận chuyển thủy nội địa
 11. Quản lý tính năng riêng của vận tải vận chuyển đường bộ
 12. Quản lý tính năng riêng của vận tải vận chuyển đường sắt
 13. Quản lý tính năng riêng của vận tải vận chuyển container

 

Thông tin khách hàng tiêu biểu