Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là phần mềm quản trị doanh nghiệp cho phép sử dụng một hệ thống các ứng dụng tích hợp để quản lý doanh nghiệp. Phần mềm ERP tích hợp tất cả các tính năng cần thiết bao gồm kế hoạch sản phẩm, phát triển, quy trình sản xuất, bán hàng và tiếp thị…vv.

# Giải pháp ERP hỗ trợ cho doanh nghiệp như thế nào?

Giải pháp ERP cung cấp cho doanh nghiệp một cái nhìn tổng quát trong thời gian thực về các quy trình kinh doanh cốt lõi như sản xuất, xử lý đơn hàng và quản lý hàng tồn kho, tích hợp chung với nhau bằng phần mềm và cơ sở dữ liệu được lưu trữ chung trong một hệ thống.

he thong hoach dinh nguon luc doanh nghiep erp 02

Tích hợp các quy trình chung một hệ thống.

Hệ thống ERP theo dõi các nguồn lực kinh doanh (như tiền mặt, nguyên liệu thô và khả năng sản xuất) và trạng thái như đơn đặt hàng của khách hàng, đối tác và bảng lương nhân viên, bất kể bộ phận nào (sản xuất, mua, bán , kế toán, v.v.) đã nhập dữ liệu vào hệ thống.

# ERP kết nối tạo ra thông tin mới bằng cách kết hợp dữ liệu

Nói một cách đơn giản, ERP kết nối và tạo ra thông tin bằng cách kết hợp dữ liệu logic để tạo tài nguyên mới. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu, hầu hết các doanh nghiệp trong quá trình phát triển mở rộng quy mô cần phải có một quy trình hoạt động tiêu chuẩn.

he thong hoach dinh nguon luc doanh nghiep erp 3

Giải pháp ERP xây dựng một quy trình chuẩn hóa.

Vì vậy, theo cùng một cách mà doanh số sẽ được cải thiện bởi một hệ thống ERP, EDI (trao đổi dữ liệu điện tử) có thể tạo điều kiện cho các đơn đặt hàng mua và các giao dịch khác.

he thong hoach dinh nguon luc doanh nghiep erp 3

ERP kết nối và tạo ra thông tin mới bằng cách kết hợp logic dữ liệu.

Hệ thống ERP sẽ tạo ra phân quyền phê duyệt hoặc từ chối mua hàng đối với các yêu cầu mua hàng trực tiếp do đó loại bỏ nhu cầu can thiệp.

# Tại sao ERP lại quan trọng với doanh nghiệp?

ERP có thể giúp bạn thấy toàn bộ hoạt động kinh doanh, cung cấp dữ liệu và phân tích có giá trị, sẽ giúp bạn hiểu khách hàng hơn và sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có thể sử dụng để điều chỉnh chiến lược tiếp thị của công ty. Một số ưu điểm của ERP với doanh nghiệp:

  • Tăng cường giao tiếp hiệu quả giữa các phòng ban
  • Cho phép nhân viên truy cập thông tin họ cần từ bất cứ đâu
  • Hợp lý hóa các quy trình trên các bộ phận khác nhau
  • Cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về các hoạt động chung của một doanh nghiệp
  • Quản lý tốt hơn tài chính của công ty
  • Những lợi ích này dẫn đến năng suất cao hơn, hoạt động hiệu quả hơn và giảm lỗi