THỬ THÁCH QUẢN TRỊ VƯỢT QUA GIỚI HẠN

THỬ THÁCH QUẢN TRỊ VƯỢT QUA GIỚI HẠN

DigiNet Corporation cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp

LEMON3-ERP với nhiều tính năng vượt trội và công nghệ tiên tiến.

Quy trình triển khai
1Lên kế hoạch
2Khảo sát & Giải pháp
3Xây dựng hệ thống
4Cài đặt phần mềm
5Chuẩn bị đào tạo
6Đào tạo
7Nghiệm thu
8Ứng dụng thực tế
Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Phần mềm ERP là một công cụ phục vụ cho công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động liên tục và phát triển. Do vậy, dịch vụ bảo hành bảo trì là một phần không thể thiếu trong việc ứng dụng LEMON3-ERP. Với một đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và tận tình.

Nâng cấp phiên bản mới của
Chương trình LEMON3-ERP

Hỗ trợ khách hàng khai thác tối đa
Các tính năng và tiện ích của LEMON3-ERP

Khắc phục lỗi một
Cách nhanh chóng