Kinh doanh bao gồm các module phục vụ cho các quy trình bán hàng như Bán hàng, Chính sách chiết khấu & khuyến mãi, Quản lý quan hệ khách hàng, v.v.